Green Roofed parking

PROJECT: Green Roofed parking

AREA: 11.500 m2

LOCATION: Tropea - Italy

CLIENT: City of Tropea

TYPE: Preliminary project 

STATUS:  ON GOING 

YEAR: 2021

TEAM : Schiavello Architects Office

Exhibition and earthquake museum setup

Exhibition and Earthquake Museum setup

AREA: 1.000 m2

LOCATION: Soriano Calabro - Italy

CLIENT: City of Soriano Calabro

STATUS:  Completed

YEAR: 2020

TEAM : Schiavello Architects Office

Lávka Holešovice Karlín Bridge

 

PROJECT |    Lávka Holešovice - Karlín Bridge

CITY | Praha - Cech Republic 

STATO | INTERNATIONAL Competition

CLIENT | Institut plánování a rozvoje Prahy - IPR

JAHRE | 2017

 TEAM | Architects: Schiavello Architects Office, Daz - Davide Coluzzi, Leonardo Venezia

Ingenier: Marco Peroni

Collaborators: Jaroslava Holigova, Fabio Tanzarella

LINK: IPRPRAHA.CZ

 

 

Průvodní zpráva
Idea projektu je založena na třech základních principech:

a) Kontinuita formy a funkčního vývoje:
Jako parafráze na obloukový systém typický pro pražské mosty, byl zvolen obrácený strukturální koncept vytvářející plynulé překlenutí mezi historickým urbanistickým celkem Karlína a novou stavební expanzí v části Holešovice. V návaznosti na ostrov Štvanice je navržena mimoúrovňová plošina navazující na sportovní tenisový areál jako i plochy rekreační zeleně ve východním cípu ostrova.

b) Bezpečnost v případě zaplavení:
Planimetrické i altimetrické zatížení mostu respektuje limity stanovené v soutěžených podmínkách. Zejména v napojení na ostrov Štvanice byla navržena uměle navýšená plošina, která má za cíl držet ve výšce stropní nosný trám. Z hlediska architektonického je lávka projektována způsobem, aby byl vizuální dopad její výšky zjemněn systémem terasování se zelenou výsadbou a betonovými obrubami zamezující eventuálnímu rozvodnění řeky. V případě povodně slouží klínovitý tvar terasového uspořádaní kromě vyzdvihnutí centrální části oblouku, rovněž i k odklonění proudu řeky, čímž se zvyšuje i bezpečnost pro osoby nacházející se v prostoru lávky. Západní průčelí teras křižuje hlavní pěší a cyklistická stezka, která ústí v prostoru sportovního centra. Na východním průčelí, navrženém v souladu s urbanistickým plánem predisponujícím plochou zeleně, se vzhledem ke stupňovitému tvaru připomínajícím amfiteátr, nabízí také možnost využití těchto teras ve funkci hlediště pro venkovní kulturní akce.

c) Proměnlivá perspektivní zkušenost
Na první pohled se navrhované architektonické řešení může zdát standardní, charakterizované jednoduchou dvojitou zavěšenou arkádou. Nicméně základní architektonický prvek představuje alterace podpěr. Souvislá arkáda se tak perspektivně střídavě proplétá podél diagonál: na břehu Karlína se oblouk zvedá ze západní strany stezky, na ostrově Štvanice ze strany východní a následně se znovu napojuje na západní část na holešovické straně. Toto specifikum vizuálně obohacuje architektonický koncept lávky o proměnlivě-diferencovaný výhledy založené na křížení lan jednak při jejím vnitřním projezdu, tak i z pohledu zvenčí, vytvářejíc dynamickou městskou panoramu.
Zvláštní pozornost je věnována výběru použitých ma

PORTONAVE AUDITORIUM

PROJECT: Auditorium - First aid - Mensa - Locker rooms - Public space - Services  

AREA: 6.000 m2

LOCATION: Navegantes - Brasil 

CLIENT: Portonave S/A 

TYPE: Invited 

STATUS BUILT 

YEAR: 2012

TEAM : Schiavello Architects Office > Francesco Schiavello + Canhadas Bottarelli Arquitetura

CONSULTANTS: Engineering: Vettor Engenharia de Projeto + Marcos Bremer + Techsteel - Acoustic project : Relacus - Lighting project : Eduardo Ribeiro dos Santos - Air conditioning project : Michelena 

DESCRIPTION: Given the importance that the issue of public space, and the opportunity it presents to the promotion of the city and nevagantes port at the national level, the new project aims to find a solution for a new multipurpose building a building, first of all rational and functional in its articulation and distribution, but also visible and expressive. Our idea is to give a strong sign, simple and innovative, the project has been focusing envisioned working environments, elements of connection and access with respect to the port and highways, as well as its visibility and recognition to an urban scale, the building, the square, the courtyard becomes a means of ideal conjunction with the port and the city, and at the same time a true “gateway to the port” The elongated C-shaped building has a simple composition: the ground floor of the building work spaces are located at the top instead of the more representative and relaxation. The connection elements, stairs ramps and corridors that connect the various functional areas of the building, were designed to have an aspect expressive and representative. ‘s Portonave building, built on only two levels, the upper floor houses an auditorium with a large square covered on time. The building that incorporates some aspects for the context is punctuated by sudden and massive cut-empty, capacitors natural light. On the floor lower than many embrasures illuminate the space below, where the canteen and changing rooms. The mass of the building supported by pillars, urban space and collects you go to put in conte

MUTER - Earthquake Museum

PROJECT | Redevelopment hypogeic area -  Monumental Complex of St. Dominic - Earthquake Museum 

LOCATION | Soriano Calabro

CLIENT | City of Soriano Calabro

STATUS | BUILT 

YEAR | 2013 / 2014

TEAM | Arch. Francesco Schiavello - Arch. Maria Lia Ciconte - Arch. Santo Prestanicola

The Earthquake Museum  (Italian acronym "MuTerr")  is located in the major hypogean spaces of the San Domenico Convent in Soriano, in the Province of Vibo Valentia (Calabria Region, in the South of Italy) ; a religious XV Century complex which was partially destroyed by the earthquake of 1783. The Convent, formerly called "Casa Santa", has been the focus of the '' Dominican Universe ", having had the important support of many popes, cardinals and kings of Spain and Naples. Since 1654, the "Holy House" has administered the County of Soriano and therefore its sphere of economic influence, culture and society has greatly contributed to the development of the surrounding areas and settlements. Internally there were a guest house, a pharmacy, a printing house and a well-stocked library, which still exists and that contains many prestigious volumes.

 

For many years, the Dominican complex has been one of the most important symbols of the earthquake history and today it is reborn as a museum center, second only to that of Reggio Calabria. The complex also includes the Museum of Marbles (Italian acronym "Mumar") where of particular value is the Head of Saint Catherine of Siena, in Carrara marble, probably attributed to Gian Lorenzo Bernini. Besides the "MuTerr", other three museums are under construction: those of Ceramics, Sacred Arts and an art gallery of Contemporary Art.

 

The MuTerr represents an attractive meeting and information place on earthquakes, not only of the Calabria Region, but of the entire country. The earthquake phenomena are analysed from different perspectives: historical, anthropological and architectural.

 

Thanks to this restoration, another important part of this complex, which remained so far "hidden" and never used, has been brought to light. All the ancient architectural spaces of the southwestern wing, commonly called the "Darks", testimony of what was once the most "deadly catastrophe" caused by the earthquake of 1783, are now accessible in the "MuTerr" and can be used for temporary exhibitions, different cultural events or conventions.

 

 

 

The Museum has two distinct environments: the visitor is welcomed in a modern area, marked by the installation of a suspended ceiling monumental wooden ribs, created with digital processes of parametric design and cut with CNC machines. The ceiling is a true piece of art that recalls the wave and fleeting movement of the earthquake and which visually envelops the visitor in an aggressive and dynamic place.

 

 

 

The ceiling was designed by sectioning a "seismic wave" in more than thousand pieces, snap-fit assembled by attacks and steel cables to the IPE beams which are anchored to the perimeter walls. Cutting and preparation for digital manufacturing have been created with Rhino / Grasshopper software.From this bright area, the visitor is then conducted in the "Darks", characterized instead by a charming, calmer and contemplative atmosphere. Feature of this second room are the vaulted ceilings, whose charm has made it stand out from the white resin flooring. To highlight the direction of the vaults and of the opaque glass panels covering the channeling of the installation system, the flooring continues without any gaps.The long and complex reflection on earthquakes that the "MuTerr" proposes, between history and science, looks at the past but strongly interests the future, in the belief that a new shared culture of security of tenure can grow on these bases of knowledge on the earthquake phenomena.

 

Image

AMPHITHEATERS CENTER

PROJECT: Amphitheaters - Shopping - Parking - Services

AREA: 6.000 m2

LOCATION: Tropea - Italy

CLIENT: City of Tropea

TYPE: Proposal

STATUS: ON GOING 2012

YEAR: 2011/2012

TEAM : Schiavello Architects Office > Francesco Schiavello + Junseung Woo + Yeol Park

DESCRIPTION: The aim of our project is to build a new downtown amphitheater and spaces for shopping will become the symbol for large and small cultural events and concerts in the city of Tropea, where the new center will be a very important 2-axis of the lower part of the country converge: the axis of the promenade where people can safely walk and reach the main road where the visitor can reach easily by car and stay through the establishment of a new parking lot near the center. The new center will be presented to the town of Tropea as a cultural, tourism and future point of convergence for large events using the background as the scene of course the wonderful sea that sets it apart from many other places in the province of Vibo Valentia.Localizzazione Center Amphitheater: The Center Amphitheatre is located at a point lower than the rest of the country, and all rooms have settled in the center of a wonderful panoramic view towards the sea. The center caters to amphitheaters coast offering its beautiful surroundings. This position is ideal because the center is at the end of the promenade and then all the people come together in this center so its location is ideal for planning a new project. The amphitheater is located along the center axis of the port-island-new center island amphitheatres, thanks to its location will become the third most important center of attraction of the coast. The location of the Centre amphitheatres, bordering the coast, provides the perfect conclusion of the walk of the urban waterfront. This, through the district tourist accommodation in continuity with the urban axis current is collected on various squares. This system of plazas and amphitheaters is a great place for the conduct of outdoor activities for a variety of events and performances. This architectural approach is to secure the best connection between the new downtown amphitheater, the island and the harbor. Architectural concept and distribution The amphitheater is a set of squares and chairs that are made at different levels articulated around a large open space and a partially covered the area for related services. The idea behind the project is to make this space can be more permeable to the flow of the promenade so that people can be in a dynamic space and at the same time relaxing at any point where you are you can look at the the sea. The plan wants to share the road with a space to be able to adapt to changing conditions of use between day and evening.

pause-play
/
tray-up